FAGOMRÅDER

BYGG OG MEKANISKE FAG

istockphoto-492956948-170667a
240_F_277229395_8fYIhPYG8OvdY1mcLDRnDQ3LvFWNHuaG

TØMRER

Når du jobber som tømrer er ingen dager like, og du får nye utfordringer hver dag. Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. Det er en spennende jobb hvor mye avhenger av deg selv, og du jobber alene eller i et arbeidslag. Du samarbeider ofte med andre håndverkere som rørleggere, murere, malere og elektrikere.

Oppgavene er alt fra nybygg hus og hytter, ombygging og tilbygg, rehabilitering og restaurering til næringsbygg mm.

Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.

En tømrer er stolt av håndverket sitt, og byggverket er et synlig bevis på hva man har skapt og blir stående i årevis.

MALER

En maler jobber selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne samarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet. 

 Sentrale arbeidsområder er

 • beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater

 • bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger

 • påføring av maling-, lakk- og beissystemer

 • oppsetting av systemer for veggbekledning

 • legging av beleggsystemer for gulv

 • montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom
   

painter 5
housepainter2
housepainter4
240_F_205355142_27jHFeE0Aa8Kqj8BCFBzP1MOhWxrJsTC
building-site-5643345
interior-of-reception-and-meeting-room-3d-illustration-131264205
urban-sculpture-5635335
1094213

BETONG

En betongfagarbeider jobber med produksjon av betongkonstruksjoner til store byggverk, som høyhus, broer og damanlegg, dvs kontruksjoner som skal tåle veldig mye.

Vanlige arbeidsoppgaver er fundamentering, forskaling, armering, utstøping av betong og produksjon av betongelementer, betongrehabilitering, branntetting og fuging

Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.   Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

MURER


Som murer jobber du både med nytt murverk og med rehabilitering og restaurering av gammelt murverk.

Vanlige arbeidsoppgaver innenfor murerfaget:

 • teglsteinsmuring og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

17
16
15
18
3
1
2
4

MOTORMEKANIKER

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk. Sentrale arbeidsområder er blant annet

 • montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båter
 • valg av materialer og tilpassing av detaljer for motorer og maskininstallasjoner med maskiner, utstyr og verktøy
 • bruk av tilgjengelig datateknologi og betjening av kunderegister

En motormekaniker må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Motormekanikeren må ofte forholde seg direkte til kunder, og du bør være serviceinnstilt og omgjengelig.

INDUSTRIMEKANIKER

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er

 • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger

 • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer

 • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer

 • tilvirkning av maskindeler og utføring reparasjonssveising 

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

b
c
d
a
01
03
04
02

PLATEARBEIDER

En platearbeider jobber blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver er :

 • detaljforming av plater, rør og profiler
 • gjøre delene til større komponenter og konstruksjoner
 • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding og platebearbeidingsmaskiner
 • utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
 • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

  En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.

SVEISER

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. 

 • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
 • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
 • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.


11
12
13
14

"Andrea er et multitalent i håndverksyrket"

Årets lærling 2020