VÅRT ANSVAR

VESTMAR OPPLÆRINGSKONTOR


Vi hjelper til med å finne lærlingsplasser for elever. Vi inngår lærekontrakt med lærlingene og følger lærlingen gjennom hele læretiden. Vi er det viktigste bindeleddet mellom bedriften og lærlingen, og sørger for at alle rutiner og planer blir fulgt. Vi kvalitetsikrer at alt blir gjort i henhold til de krav som er satt for å oppnå fag-/svenneprøve. Vi hjelper til med interne opplæringsplaner, har jevnlige møter, kursing og alt annet som lærlingen og bedriften har behov for. Vi hjelper med å løse evt. konflikter og hjelper til med evt. omplassering av lærlinger.

OPPGAVER FOR LÆRING OG OPPLÆRINGSBEDRIFT

LÆRLINGENS OPPGAVER


 • Følge den interne opplæringsplanen for å oppnå alle kompetansemålene i læreplanen.
 • Delta i halvårlige oppfølgingssamtaler vedr din egen faglige og sosiale utvikling.
 • Registrere det du lærer på Olkweb og med bilder som dokumentasjon.
 • Møte på jobb, utføre oppgaver etter beste evne og bidra til et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Stille faglige spørsmål til instruktør for å få best mulig opplæring og faglig utvikling.
 • Gi beskjed til faglig leder og opplæringskontor hvis noe ikke fungerer bra, både når det gjelder selve opplæringen, trivsel på jobb eller annet som gjør hverdagen vanskelig.

 


BEDRIFTENS OPPGAVER

 

 • Gi lærlingen oppfølging i tråd med gjeldende kompetansemål som ligger i læreplanen.
 • Gi tilbakemeldinger til opplæringskontoret i halvårlige oppfølgingssamtaler om lærlingens faglige og sosiale utvikling.
 • Gi lærlingen tilbakemeldinger underveis i læretiden, utover avtalte halvårssamtaler.
 • Tilrettelegge for at lærlingen får best mulige opplæringsforhold i bedriften, slik at opplæring i alle kompetansemål i gjeldende fagplan gjennomføres på best mulig måte.
 • Stille til rådighet kvalifisert personell (instruktører) som kan gi lærlingen best mulig opplæring og faglig utvikling. 
 • Svare på alle faglige spørsmål fra lærlingen og veilede.
 • Gi lærlingen lønn etter gjeldende tariffavtale som ligger til grunn i lærekontrakt